Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Gedragshuis: keuzemogelijkheden voor de reiziger

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio’s en het bedrijfsleven samen om met lokale, kleinschalige maatregelen minder congestie op de drukste trajecten te realiseren. Maatregelen om de infrastructuur te verbeteren, ITS-maatregelen én maatregelen om reizigers keuzemogelijkheden te bieden om slimmer te reizen.

Inzicht in gedrag werkt

In Beter Benutten baseren we deze maatregelen ook op inzicht in het gedrag van de reiziger. Als je weet waarom mensen tijdens de spits reizen en op grond waarvan zij hun keuze maken, kom je tot effectievere oplossingen. Oplossingen die reizigers bewustmaken van de mogelijkheid om op andere tijden, op andere manieren of niet te gaan reizen. Inzicht in gedrag stelt je in staat om de reiziger passende alternatieven te bieden en met zo min mogelijk middelen een optimaal effect te bereiken. Bij de afronding van de eerste fase van het programma is geëvalueerd wat we van deze aanpak kunnen leren. Daaruit blijkt dat werken vanuit gedragsprincipes loont.

Leren van bevindingen

Evaluatieonderzoek van Beter Benutten-projecten geeft een goed beeld van wat werkt en hoe je gedragsprincipes kunt toepassen. In dit gedragshuis staan deze bevindingen overzichtelijk beschreven, per fase en per gedragsprincipe en geïllustreerd met voorbeelden van projecten. In de rechternavigatie tref je concrete tools aan die binnen Beter Benutten zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld om deelnemers te werven of slim gebruik te maken van timing. Denk aan een persbericht, poster of serious game.

Het gedragshuis helpt je met inzichten uit onze eigen praktijk en met tools van collega’s om Beter Benutten-projecten nog effectiever te maken. Het stelt je in staat om de reiziger passende alternatieven te bieden, waardoor hij zich bewust wordt van verschillende keuzemogelijkheden.

Help je collega’s en mail succesvolle tools naar: beterbenutten@minienm.nl