Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Toepassen gedragskennis vergroot effecten

Het toepassen van gedragskennis heeft bij projecten in het programma Beter Benutten geleid tot meer resultaat. Het gaat dan om projecten waarin fietsen, openbaar vervoer, spitsmijden en ‘slim’ reizen, tijdelijk gestimuleerd worden. Drie opvallende resultaten uit onderzoek en analyses.

  • Het toepassen van gedragskennis draagt bij aan betere projecten, meer gemotiveerde deelnemers, een grotere effectiviteit en meer structurele effecten.

    In projecten waarin gedragsprincipes bewust zijn toegepast, is het aantal spitsmijdingen per deelnemer bijna tweemaal zo hoog als in projecten waarin dit niet is gebeurd. Dat geldt ook voor het selecteren van een SMART-doelgroep (SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdgebonden).

  • Van de toegepaste gedragsprincipes springen probeeracties en het benutten van sociale invloed eruit.

    Projecten met probeeracties leveren bijna tweemaal zoveel spitsmijdingen per deelnemer op als andere projecten. Bij projecten waarin sociale invloed is gebruikt, is het effect anderhalf maal zo sterk.

  • Een goed begin is het halve werk.

    Hoe beter je het gedrag van je doelgroep doorgrondt, hoe groter de kans is dat je deze mensen weet te ‘raken’. Door te starten met een gedegen doelgroepenanalyse, kun je gedragsprincipes beter laten aansluiten op je doelgroep. Zo is gebruik van sociale invloed alleen effectief wanneer je doelgroep het voor bijvoorbeeld reisgedrag belangrijk vindt wat anderen doen.