Ministerie van Infrastructuur en Millieu

Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheden voor de reiziger

menu
LEESWIJZER introductie

In Beter Benutten hebben we veel ervaring opgedaan met gedrag. Uit evaluatieonderzoek van Beter Benutten-projecten zijn daarover veel nuttige bevindingen en tips gekomen. In dit gedragshuis staan deze overzichtelijk beschreven, per fase en per gedragsprincipe.

In de rechternavigatie tref je concrete tools aan die binnen Beter Benutten zijn ontwikkeld en toegepast, bijvoorbeeld om deelnemers te werven of slim gebruik te maken van timing. Denk aan een persbericht, poster of serious game. De toolkit is een groeimodel, dus mail vooral ook jullie succesvolle tools naar beterbenutten@minienm.nl