Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Benut sociale invloed

Sociale beïnvloeding is effectief; mensen kopiëren vaak het gedrag van anderen. We maken immers niet altijd logische, beredeneerde keuzes en kijken vaak naar wat ‘de ander’ doet, bij voorkeur naar personen die op ons lijken.

  • In Beter Benutten is sociale beïnvloeding in diverse projecten met succes toegepast.

Er zijn dan ook zeker mogelijkheden om dat succes te verbreden. Het ‘goede voorbeeld’ laten zien, gebruikmaken van de ‘sociale norm’ en feedback geven, kunnen effectief zijn. Bij voorkeur als gelijkgestemde collega’s/ambassadeurs dit doen.

  • Een stappenplan kan helpen om de kans op succesvolle sociale beïnvloeding te vergroten. 
  • Werf deelnemers en lok ze met een beloning (zie ‘Maak het aantrekkelijk’).
  • Laat deelnemers uitleggen waarom ze meedoen en wat volgens hen de voordelen zijn van bijvoorbeeld fietsen (self persuasion).
  • Laat deelnemers een fietsplan opstellen. Daarin benoemen ze concreet wanneer ze gaan fietsen (implementatie – intentie).
  • Maak duidelijk dat veel mensen meedoen (social proof) en bevestig de nieuwe identiteit van de deelnemer (altercasting). 

‘Burn Fat Not Fuel maakt de overstap van auto naar fietsen leuk en simpel. Door het geven van persoonlijke feedback over fietsritten, CO2-besparing, calorieverbranding en kostenbesparing ervaren fietsers continu de vele voordelen van duurzaam verplaatsen. We belonen goed gedrag én zorgen dat deelnemers elkaar motiveren.’ (Frank Nienhaus en Edward Bongers, initiatiefnemers van Burn Fat Not Fuel) 

Praktijkvoorbeeld 

In Netwerk U15 overtuigen werkgevers elkaar

Sociale beïnvloeding werkt ook tussen bedrijven: niet de overheid is afzender, maar werkgevers vertellen elkaar hoe ze meer personeel duurzaam laten reizen. Bij U15, een netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren, stimuleren en versterken werkgevers elkaar om te werken aan duurzame mobiliteit. Het netwerk met ruim 300 leden is nadrukkelijk ‘voor en door werkgevers’. Dat gebeurt onder meer via projecten rond gedragsverandering en fietsstimulering, communities die enkele malen per jaar fysiek bij elkaar komen en U15-café’s, waar bedrijven rond een thema leren van elkaar, bijvoorbeeld met slimme deals of een tool voor gedragsverandering.