Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Volhouden

Persoonlijke feedback over het naleven van afspraken blijkt effectief. Daarbij kan het gaan om complimenten, tips om het reisgedrag vol te houden en het toevoegen van een wedstrijdelement.

  • Terugkoppeling (feedback) helpt bij het volhouden van nieuw reisgedrag. 

Die feedback kan worden gegeven via een persoonlijke e-mail, een app of door collega’s/fietsambassadeurs die deelnemers ‘aanmoedigen’ om vol te houden. In diverse projecten wordt gewerkt met een app die niet alleen registreert wanneer deelnemers bijvoorbeeld fietsen, maar die ze ook positieve feedback geeft over bespaarde autokosten, CO2-besparing en calorieverbranding. Dat versterkt de persoonlijke motivatie.

  • Spelelementen versterken nieuw reisgedrag en vergroten de kans op gedragsbehoud.

Diverse apps werken ook met een spel- of wedstrijdelement, dat de aantrekkingskracht (voor een bepaalde doelgroep) aanmerkelijk vergroot.

  • Netwerken en sociale media versterken het groepsgevoel om samen succes te boeken en bijvoorbeeld veel fietskilometers te maken.

Gedrag is besmettelijk en succes helpt om de groep deelnemers te laten groeien. De forens die de auto verruilt voor de fiets bespaart niet alleen op autokosten, maar boekt ook gezondheidswinst en zorgt gemiddeld voor een lager ziekteverzuim. Die ‘winst’ wordt bij voorkeur breed gedeeld en uitgedragen. Bij het project B-Riders worden bijvoorbeeld geregeld resultaten van onderzoeken gepubliceerd waaruit onder meer blijkt dat B-Riders fitter zijn en dat fietsen slimmer maakt en dat de groep B-Riders nog altijd groeit. Bij diverse andere projecten worden foto’s van fietsende collega’s getoond op Facebook en intranet.

  • Sociaal vergelijken helpt, maar niet bij iedereen.

Mensen vergelijken zichzelf voortdurend met anderen. Dat gegeven kan succesvol worden ingezet bij campagnes (‘als fietsen de sociale norm is, ga ik ook fietsen’), maar niet iedereen is gediend van vergelijkingen en een wedstrijdelement. Het kan zelfs contraproductief werken: iemand die ondanks alle inspanningen niet in aanmerking komt voor een prijs of niet afvalt, kan teleurgesteld afhaken. Dus zorg dat je de doelgroep leert kennen en monitor effectiviteit. 

‘Ik ben van nature een spelletjesfanaat en hou ervan om de strijd aan te gaan. Na de aankondiging over Toury, de fietsgame, besloot ik om samen met een collega mee te doen. Naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg ik steeds meer plezier in het spel, ook omdat je extra punten krijgt als je Toury-ervaringen deelt via social media.’ (Emiel Helmink, deelnemer)

 

Praktijkvoorbeeld 

Van5Naar4

Van5Naar4 is een mobiliteitsspel met een eenvoudige formule: tijdens elke werkweek reizen deelnemers één dag ‘slim’. Bij Van5naar4 is het de bedoeling is dat mensen hun mobiliteitsgedrag registreren. Als deelnemer word je ook lid van een team, dat het opneemt tegen andere teams. Via het spel zie je hoeveel duurzame trips jij en anderen elke week maken. Het spel, waarmee prijzen zijn te winnen, geeft ook inzicht in de energie die je bespaart en het aantal calorieën dat je verbrandt.