Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Werven

Deelnemers werven kan prima via collega’s/gelijkgestemden. Een collega met positieve ervaringen als ambassadeur werkt beter dan de overheid die informatie geeft. Ook de ondersteuning van een autoriteit (clustermanager en directeur) bevorderde dat medewerkers  van een Twentse thuiszorginstelling overstapten op de fiets.

  • Mond-tot-mond-reclame is zeer effectief: mensen die enthousiast zijn, steken anderen aan.

Daarbij is het belangrijk dat de boodschap eenvoudig is. Een heldere, eenduidige boodschap is makkelijk door te vertellen en blijft ook beter hangen.

  • Deelnemers moeten zelf kunnen ontdekken hoe handig iets is.

Als mensen een voordeeltje/aantrekkelijke regeling zelf ‘ontdekken’, is dat kans groter dat ze hun ontdekking delen met anderen.

  • Zet meerdere wervingsrondes in.

Mensen worden enthousiast gemaakt door praktijkverhalen van de eerste groep deelnemers en kunnen zo op een later tijdstip alsnog meedoen.  

  • Maak gebruik van storytelling en benut verhalen van spitsmijders en nieuwe e-bikers.

Maak ook zichtbaar dat al veel mensen hebben meegedaan/meedoen. 

‘De actie Twente Mobiel was uniek in zijn soort, ook vanwege de inzet van bestaande fietsers. Zij hadden een ambassadeursrol en moesten collega-automobilisten voor de actie aanbrengen en hen stimuleren om te fietsen.’ (Herman Mulder, stuurgroep voorzitter Twente Mobiel) 

Praktijkvoorbeeld 

Campagne Twentse fietsactie

Bij de campagne voor de Twentse fietsactie werden met succes de zes verleidingstrategieën/-principes van marketingpsycholoog Cialdini gehanteerd. Die principes zijn: creëer wederkerigheid, commitment, sociale bewijskracht, sympathie, autoriteit en schaarste. In de Twentse campagne werden onder meer buddy’s ingezet om commitment te vergroten. Zo werden bestaande fietsers ingezet als ‘fietsambassadeurs’. Zij probeerden automobilisten over te halen om ook te gaan fietsen. Deelnemers kregen een beloning voor het fietsen, de aanbrengers ook. De boodschap werd versterkt door managers/directeuren, die waar mogelijk ook zelf meededen. Belangrijk daarbij is de sociale bewijskracht: wanneer veel collega’s naar kantoor fietsen, ben je zelf eerder geneigd dat ook te doen.