Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Op gang brengen

Hoe zet je mensen die bereid zijn om mee te doen (in dit geval: hun reisgedrag willen veranderen) ook aan tot actie? Het delen van plannen met anderen is een krachtig middel om tot daden te komen. 

  • Laat deelnemers een persoonlijk plan vastleggen én delen.

Bij Spitsmijden Brabant moesten deelnemers ‘een afspraak met zichzelf maken’ door hun ‘mijdgedrag’ voor de komende week vast te leggen. Als deelnemers de voordelen van ander reisgedrag moeten benoemen/opschrijven, is dat gunstig voor de bewustwording en de resultaten. Als zij bovendien hun plannen en de voordelen delen met anderen, werkt dit nog krachtiger.

  • Coaching blijkt effectief. 

Dat geldt zowel voor face-to-face-coaching, waarbij de coach suggesties doet en aanmoedigt, als voor coaching via apps. Coaching blijkt wezenlijk voor mensen die wel willen veranderen, maar toch in oude gewoontes dreigen te blijven hangen. 

‘De B-Riders app houdt niet alleen je fietsgedrag bij, maar geeft ook feedback zodat je weet hoeveel je fietst en of dat overeenkomt met het doel dat je jezelf hebt gesteld. Zo werk je echt naar een bepaald punt toe. Als ik er aan het einde van de week bijna ben, besluit ik toch nog een stukje te gaan fietsen.’ (Nathan Hooghof, beleidsmedewerker Fiets bij de provincie Noord-Brabant en coördinator van het project B-Riders) 

Praktijkvoorbeeld 

Fietsstimuleringsproject B-Riders

Bij het fietsstimuleringsproject B-Riders, bedoeld voor Brabantse forensen die overstappen van auto naar fiets, worden deelnemers gecoacht via een app. Bovendien kregen de deelnemers voor elke fietskilometer een financiële vergoeding. De B-Riders-app registreert alle fietskilometers die deelnemers maken en coacht en stimuleert de deelnemers om door te gaan. Bij de coaching wordt gebruikgemaakt van verschillende technieken uit de gedragspsychologie, zoals het maken van een weekplanning en feedback via e-mailberichten.