Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Op gang brengen

Een mooi proefaanbod in combinatie met een persoonlijke benadering vormde de succesformule voor menig Beter Benutten-project. Het verleidt potentiële deelnemers om de stap te wagen en zonder veel risico’s mee te doen. 

  • Hoe persoonlijker deelnemers worden benaderd, des te groter is de kans dat ze echt gaan meedoen.

Bouw een band op met deelnemers en zorg voor diverse contactmomenten, bijvoorbeeld persoonlijk reisadvies en een goede backoffice. Ook een persoonlijke pagina op internet, apps en digitale coaching maken een project persoonlijker.

  • Alleen het verstrekken van informatie is onvoldoende om gewoonten te doorbreken.

Informatie kan wel interesse opwekken, maar moet worden gecombineerd met een interessant aanbod en een concrete follow-up.

  • Het gebruik van apps en games leverde binnen Beter Benutten wisselende ervaringen op: in sommige gevallen waren ze succesvol.

Goede voorbeelden zijn Toury de fietsgame, B-riders-  en Slim uit de Spits-app, mede dankzij fun-elementen. Bij Toury de fietsgame en B-riders was de app doorslaggevend voor het succes. Games en apps zijn ideaal voor het geven van feedback. Het verdient aanbeveling om bij het ontwikkelen van games professionele experts in te schakelen. 

‘De supersnelle elektrische fiets was een superervaring! Binnen 5 minuten was ik er aan gewend. Zeker op het standje ‘turbo’ vloog ik van huis naar mijn werk.’ (Ad van Paassen, deelnemer e-bikeproef  van Bereikbaar Haaglanden) 

Praktijkvoorbeeld 

Backoffice voor persoonlijk contact

Bij een backoffice kunnen mensen terecht met hun persoonlijke vragen. Diverse Beter Benutten-teams werken met zo’n backoffice. Vanuit het project Spitsscoren A15 werden deelnemers ook actief telefonisch benaderd als ze al een tijdje niet actief de spits meden. Er werd gevraagd naar de reden en gepolst of mensen binnenkort de draad weer zouden oppakken. Dat leidde tot een beter effect en tot inzicht in de achterliggende redenen.