Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Op gang brengen

Breng nieuw gedrag op gang als de bereidheid om reisgedrag aan te passen het grootst is. Zo zijn mensen in het voorjaar eerder bereid om te gaan fietsen. Dan ervaren ze de voordelen en delen ze hun enthousiasme op sociale media, met collega’s of thuis. Zo overtuigen ze niet alleen anderen, maar ook zichzelf ervan dat ze goed bezig zijn (self persuasion).

  • Een gevoel van urgentie triggert mensen om voornemens echt in de praktijk te brengen.

Onderzoek daarom op welk moment de nood het hoogst is. Voorbeelden zijn grote wegwerkzaamheden die leiden tot veel vertraging of een verhuizing van het bedrijf, waardoor er minder parkeerplekken beschikbaar zijn.

  • Speel in en sluit aan op actuele (technische) ontwikkelingen en trends. 

Veel deelnemers aan fietsprojecten noemen ‘gezondheid’ als belangrijkste factor voor deelname. Andere voorbeelden van inspelen op trends zijn:  ‘Ook jongeren rijden tegenwoordig massaal op de e-bike’, ‘probeer een week gratis een speed pedelec uit’ (Haaglanden) en ‘er worden steeds meer hippe/eigentijdse e-bikes gemaakt’. In Beter Benutten-projecten is met succes ingespeeld op de e-biketrend.  

  • Benut gunstige ontwikkelingen.

Voorbeelden zijn: de snelle fietsroute is klaar, of er is een snelbuslijn gestart die iedere tien minuten rijdt. Benut deze momenten om mensen op ‘gang te brengen’ die zich geïnteresseerd tonen in een andere manier van reizen. Sluit ook aan bij veranderingen binnen bedrijven, zoals een verhuizing van een bedrijf of het invoeren van het nieuwe werken. 

‘Een verhuizing van een bedrijf blijkt een heel geschikt moment om gedrag te veranderen. Als de context verandert, wordt het gemakkelijker om ander gedrag te kiezen.’ (website U15) 

Praktijkvoorbeeld 

Reiscoach speelt in op knelpunten

Rijkswaterstaat, één van de grootste U15-werkgevers in de regio Utrecht, bood via de pilot Slim Reizen = Minder Stress de mogelijkheid aan medewerkers om een enquête over hun reisgedrag in te vullen. Daarbij werd gevraagd hoe medewerkers hun werkweek inplanden en wat de knelpunten waren om hun week slim te kunnen indelen. De enquête werd gevolgd door een persoonlijk gesprek met een reiscoach, die wees op reisalternatieven en zo aansloot bij de persoonlijke ‘urgentie’.