Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Timing

Bij grote veranderingen (‘compelling events’) staan mensen meer open voor nieuw gedrag. Dat kunnen veranderingen – discontinuïteiten – in het eigen leven zijn (bijvoorbeeld een verhuizing of nieuwe baan) of externe omstandigheden, zoals wegwerkzaamheden. Het is de kunst om deze momenten voor je project te benutten. 

  • Goede timing bij de start van projecten en programma's is cruciaal. 
  • Besteed bij een jaarrond aanbod extra aandacht aan fiets- en ov-acties bij afsluiting van afritten of wegwerkzaamheden.
  • Maak extra promotie en geef korting op openbaar vervoer of P+R bij grote evenementen.
  • Bied na een probeeraanbod, als deelnemers nog enthousiast zijn, een aantrekkelijk vervolgaanbod. 
  • Het is ook mogelijk om bij gunstige 'bestuurlijk' momenten aan te sluiten of bij ontwikkelingen binnen bedrijven. 

Bijvoorbeeld wanneer gemeenten een gemeente in de regio gaat investeren in mobiliteit. Besteed daarom de communicatie niet volledig uit, maar blijf meedenken over dergelijke geschikte startmomenten.  

‘De oproep om tijdens de NSS-top niet met de auto naar kantoor te komen, heeft mij over de streep getrokken. Een prachtige gelegenheid om mee te doen aan een maatregel van het Beter Benutten-programma en een duurzame vorm van vervoer.’ (Siebe Riedstra, secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

Praktijkvoorbeeld 

Maastricht Bereikbaar scoort tijdens wegafsluiting

Bij Maastricht Bereikbaar werd het belang van ‘timing’ duidelijk zichtbaar. Het probeeraanbod voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer was jaarrond beschikbaar. Het afsluiten van afrit 55 op de A2 (Maastricht Randwyck) leidde echter tot veel meer deelnemers aan het ov-probeeraanbod dan de rest van het jaar: 49% van degenen die in 2014 gebruikmaakten van het probeeraanbod, deden dit tijdens de afsluiting van afrit 55.