Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Volhouden

Laat deelnemers bij een project of programma niet te snel los. Er zijn altijd momenten waarop deelnemers, die hun reisgedrag hebben veranderd, toch weer tijdens de spits de auto pakken. Op die momenten is extra actie nodig om deelnemers te doen volhouden.

  • Een lastig moment is het aflopen van een aantrekkelijk probeeraanbod.

Zorg daarom na een probeeractie voor een aantrekkelijk vervolgaanbod. In Maastricht konden deelnemers eerst een e-bike gratis uitproberen, daarna met korting een fiets of e-bike aanschaffen en kregen ze vervolgens een variabele beloning als ze naar hun werk fietsten. Bedenk voor aanvang van het project ook welke partij(en) een stimuleringsmaatregel kunnen voortzetten als het project is afgelopen.

  • Slechte weersomstandigheden of problemen met het OV vragen extra aandacht.

De kans dat deelnemers in de winter minder fietsen of stoppen met fietsen is groot. Speel hierop in door hen bijvoorbeeld via de app te informeren over de weersverwachting (het regent minder vaak dan mensen verwachten) of organiseer zoals de regio Haaglanden een speciale winteractie (zie praktijkvoorbeeld).  

  • Door te volgen wanneer deelnemers stoppen, ontdek je wat lastige momenten zijn.

Bij Spitsscoren A15 werden deelnemers die een bepaalde tijd niet meer actief waren, gebeld met de vraag naar de achtergrond hiervan en of ze het spitsmijden weer wilden oppakken. Die belacties bleken succesvol. 

‘Zodra de werkzaamheden voorbij zijn, ontbreekt de noodzaak om ander gedrag te vertonen en vallen mensen vaak terug in hun oude gedrag. Om terugval te beperken dient ook na de werkzaamheden aandacht aan fietsstimulering te worden besteed.’ (Change is Cool)

Praktijkvoorbeeld 

Actie 'Fiets de winter door'

De regio Haaglanden organiseerde in de winter de actie ‘Fiets de winter door’. Spitsmijders konden prijzen winnen door het insturen van winterse fietsfoto’s. De eerste 1000 deelnemers aan de actie werden beloond met een warme Ga3.0-wintermuts. De actie leverde mooie winterse fietsplaatjes, drie prijswinnaars en positieve aandacht op voor de website www.ga3punt0.nl  ‘Volgende winter doe ik weer mee, dit is een goede promotieactie. Ik ben in elk geval enthousiast. Ook erg leuk dat jullie kleine prijsjes weggeven, zulke dingen zijn voor de meeste mensen toch kleine geluksmomentjes!’, aldus een deelnemer.