Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Benut sociale invloed

Sociale beïnvloeding is een krachtig middel om te komen tot andere keuzes. Mensen doen graag wat anderen doen, en helemaal wat anderen doen, waar ze bij willen horen. Dat proces verloopt vooral onbewust. Maar juist daarom werkt het goed, blijkt uit diverse Beter benutten-projecten.

  • Mensen nemen het makkelijkst iets aan of over van iemand die op hen lijkt.

Collega’s elkaar laten voorlichten (over het nieuwe werken, de e-bike etc.) motiveert anderen om het ook eens te proberen. Dat geldt ook voor werkgevers die elkaar informeren over (succesvolle) mobiliteitsmaatregelen. Daarbij is het belangrijk dat mensen of bedrijven elkaar vaker ontmoeten of een netwerk of community vormen. 

  • Omdat mensen zich voortdurend onbewust met anderen vergelijken, biedt een competitie-element kansen, maar er zijn ook risico’s.

Een competitie-element inbouwen, kan effectief zijn. Communiceer daarbij vooral over positieve elementen en voorkom negatieve vormen van sociale vergelijking. Mensen houden er niet van als ze steeds zichtbaar slechter scoren dan anderen (verliezen). Competitie in teamverband lijkt ook beter te werken dan individuele competitie.

  • Persoonlijke doelen vastleggen en delen met anderen helpt om daden te stellen.

Laat deelnemers aan collega’s, vrienden of op facebook vertellen waar ze aan meedoen en wat ze willen bereiken en hoe ze dat aanpakken. Zo overtuigen ze ook zichzelf en komen ze in actie.

‘Zag je wegfietsen en had al half besloten met de auto te gaan. Toch de fiets gepakt. Wat was het koud.’ (chatbericht) 

Praktijkvoorbeeld 

Inzet ambassadeurs bij Fietsactie Twente

In Twente werden medewerkers die al naar het werk fietsten, ingezet als fietsambassadeurs. Zij stimuleerden collega-automobilisten om ook de fiets te pakken. Samen vormden ze een deelnemerskoppel (buddysysteem) en kregen ze een beloning. Iedere gefietste dag werd via een persoonlijke webpagina of de SMART-app geregistreerd. Deze bevatte informatie over het eigen fietsgedrag, zoals het aantal dagen en fietskilometers, maar ook over het fietsgedrag van andere deelnemers. Ook dat gaf een extra stimulans.

Fietsactie 2014 film en resultaten