Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Benut sociale invloed

Nieuw gedrag volhouden lukt beter als je het samen met anderen doet of als je weet dat veel collega’s ook naar het werk fietsen. Ook het delen van voornemens en resultaten motiveert om vol te houden.

  • Buddy’s of ambassadeurs kunnen ‘hun’ deelnemers blijven aanmoedigen.

Uit onderzoek binnen Beter Benutten blijkt dat driekwart van de deelnemers ook later nog werd aangemoedigd door zijn of haar ‘aanbrenger’. Dankzij deze aanmoedigingen zegt 42% (veel) vaker te zijn gaan fietsen.

  • Als deelnemers zich openlijk aan een doel verbinden (commitment), is de kans groter dat ze het gedrag volhouden en het doel halen.

Laat deelnemers aan anderen vertellen hoe en hoe vaak ze op een andere wijze naar hun werk gaan reizen en welke voordelen ze daarvan verwachten. Dit kan via een wekelijks persoonlijk mijdplan. Door feedback op de uitvoering van hun plan, worden deelnemers extra gestimuleerd om hun plannen waar te maken.

  • Benut sociale vergelijking en samenwerking.

Maatregelen die inspelen op competitie (zoals ‘Op de fiets werkt beter’ waarbij de meest zuinige rijder in het zonnetje werd gezet) zijn daarom kansrijk. Sociale media, games en apps kunnen sociale vergelijking ondersteunen. Met de Toury-app worden deelnemers uitgedaagd om een virtuele ‘leiderstrui’ te bemachtigen en kunnen ze ook samen een ploeg vormen.

‘Als een collega je vraagt om naar je werk te gaan fietsen, dan werkt dat.’ (Rob Soeters van regio Twente in Webinar Gedrag) 

Praktijkvoorbeeld 

Spitsmijden Brabant

Bij het project Spitsmijden Brabant legde een deel van de deelnemers hun ‘mijdgedrag’ voor de komende week expliciet vast en maakte zo een afspraak met zichzelf en anderen. Aan het einde van de week ontvingen deze deelnemers persoonlijke feedback over de naleving van hun plan en over hun prestatie ten opzichte van die van andere deelnemers. Deze groep deelnemers meed in de proefperiode 27% meer de spits dan een controlegroep zonder mijdplan.