Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Volhouden

Je deelnemers proberen in de praktijk een andere manier van reizen uit. Maar iedereen die weleens een dieet heeft gevolgd of gestopt is met roken, weet hoe lastig het is om vol te houden. Hoe kun je deelnemers vasthouden en stimuleren, als de (tijdelijke) beloning stopt.  

  • De belangrijkste reden om vol te houden, is de eigen motivatie van deelnemers. 

Voorbeelden van deze intrinsieke motivatie zijn dat deelnemers zich gezonder voelen, dagelijks ‘automatisch’ sporten, afvallen, werkstress wegfietsen of tijdswinst boeken. In de meeste geanalyseerde fietsstimuleringsprojecten uit Beter Benutten is naast een beloning ingezet op deze intrinsieke motivatie (met name gezondheid en plezier). Die motivatie werd versterkt met communicatiemiddelen, gaming (plezier) of feedback via een app. (bron: Change is Cool).

  • Werkgevers kunnen deelnemers een blijvende extrinsieke beloning/prikkel bieden, zoals goede thuiswerkfaciliteiten en een fiets- of ov-vergoeding.

Om dit te bewerkstelligen is in diverse projecten aangesloten bij het belang (de eigen motivatie) van werkgevers. In de goede voorbeelden is aangesloten bij belangen van bedrijven zoals het realiseren van een lagere CO2-uitstoot, minder parkeerproblemen, kostenbesparing en gezondheid. 

‘Ik start later en werk langer door. Dat scheelt veel tijd en stress. En ik doe ook nog meer, omdat ik de kortere reistijd vul met werk.’ (spitsmijder Gonnie in Beter Benutten Krant 2014)

‘We zetten een stap verder door oog te hebben voor elkaars belangen.’  (Programmadirecteur Jan Bert Dijkstra in Beter Benutten Krant 2014)

Praktijkvoorbeelden 

Team SLIM speelt in op belangen van bedrijven

In Arnhem-Nijmegen coördineerde Team SLIM de aanpak voor werkgevers en bezoekers. Centraal stond het zoeken naar robuuste maatregelen met een blijvend effect. Daarvoor is ingespeeld op de behoeften en drijfveren van werkgevers en publiekstrekkers. Het aansluiten bij hun drijfveren heeft geleid tot een sterk commitment, wat nodig was om te komen tot blijvende spitsmijdingen. Vanaf de start van projecten is gekeken naar welke partijen belang hebben bij de maatregelen en wie de kar kon trekken. Het resultaat is dat maatregelen door blijven draaien, nadat een Beter Benutten-project stopte. Bijvoorbeeld omdat lokale partijen hebben geïnvesteerd in deelfietsen, of omdat een parkmanagement-organisatie zijn rol heeft opgepakt.