Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Maak het aantrekkelijk

In veel Beter Benutten-projecten wordt nieuw reisgedrag als spitsmijden aanvankelijk beloond. Financieel, met punten of met kortingen. Maar hoe maak je het nieuwe gedrag aantrekkelijk als de beloningsperiode afloopt?

  • De beloningsperiode moet niet te lang zijn; een beloning van buitenaf is vooral een eerste prikkel tot nieuw gedrag.

Als in een project het accent ligt op het doorbreken van gewoontegedrag, blijkt stapsgewijs toewerken naar nieuwe gewoonten noodzakelijk. Wanneer de gewoonte sterk genoeg is geworden, houden mensen het nieuwe gedrag ook vol zonder beloning. Bij Slim uit de Spits is toegewerkt naar het afbouwen van de financiële beloning en het stapsgewijs opbouwen van loyaliteit. Dit werd aantrekkelijk gemaakt met ‘challenges’ en fun-elementen.

  • Feedback versterkt nieuw reisgedrag en vergroot de kans op gedragsbehoud (bron: Grip op gedrag).

In diverse projecten wordt gewerkt met een app die niet alleen registreert wanneer mensen bijvoorbeeld fietsen, maar die ze ook positieve feedback geeft. Zo geeft de Toury-app fietsers inzicht in bespaarde autokosten, CO2-besparing en calorieënverbranding. Zo wordt de persoonlijke motivatie versterkt. Daarnaast maakt een wedstrijdelement fietsen extra aantrekkelijk.

‘'k Ben gaan fietsen om de spits te mijden en daardoor zelfs van het roken afgekomen. Totaal 6000 km gefietst. Na de winter ga ik weer fietsen.’ [deelnemer Slim uit de spits] 

Praktijkvoorbeeld 

Slim uit de spits

Automobilisten werden uitgedaagd met prikkels om hun reisgedrag te veranderen en de spits te mijden. De combinatie van de SLIM App met gerichte uitdagingen (challenges) en directe feedback zorgde voor een loyale deelnemersgroep. Zo konden deelnemers kiezen voor de Autoknelpunten Challenge. Hun uitdaging was dan om buiten de spitsperiode één van de autoknelpunten in de regio Arnhem – Nijmegen te passeren en dit vast te leggen met de SLIM App. Deelnemers aan de Spitsmijden Challenge kregen de uitdaging om gedurende de spitsperiodes niet met hun auto op of binnen de RegioRing te worden gesignaleerd. Ze konden hun werktijden aanpassen, gebruikmaken van alternatief vervoer (fiets, trein, carpoolen) of thuiswerken. Daarnaast waren er extra uitdagingen voor bonuspunten. Zo’n 85% blijft de spits mijden na het stoppen van de beloning.