Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Benut sociale invloed

De mens is een sociaal wezen en volgt gemakkelijker het gedrag van anderen dan dat hij zich laat leiden door rationele keuzes. Die wetenschap passen we ook toe bij het werven van deelnemers voor projecten van Beter Benutten. 

  • Stimuleer mond-tot-mondreclame 
  • Mond-tot-mondreclame is één van de meest effectieve wervingsmethodes. Als mensen enthousiast zijn over een project steken ze anderen aan. Bovendien volgen we een collega, buurman of vriend eerder dan de overheid. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat deelnemers regelmatig door andere deelnemers op een project zijn geattendeerd, bijvoorbeeld bij P+R Maastricht Noord en de fietsregeling Rotterdam. Je kunt dit bevorderen door: 
  • te zorgen voor een simpele en aansprekende boodschap die mensen gemakkelijk aan elkaar kunnen doorvertellen. Als zij zelf een positieve ervaring hebben met je project wordt hun verhaal nog krachtiger. Zo werd de nieuwe P+R-locatie in Maastricht een succes. De boodschap was simpel: gratis parkeren op een goed bereikbare locatie met een directe busverbinding naar het centrum.
  • sociale media te benutten. Nodig mensen bijvoorbeeld uit om hun ervaring met een andere manier van reizen te delen op facebook (bijvoorbeeld door prestaties delen via een deelknop op een app). Dit kan bijvoorbeeld op de Toury app, die wordt ingezet in het project Fluitend naar je werk.
  • ambassadeurs in te zetten. Schakel bijvoorbeeld sportieve fietsers binnen een bedrijf in om collega’s te werven voor een fietsproject (Twente Mobiel). 
  •  Je kunt ook zelf in je communicatiemiddelen de kracht van sociale invloed benutten 
  • maak zichtbaar dat al veel mensen meedoen (via persberichten, op sociale media, op de website). Dit gebeurt bijvoorbeeld in het persbericht over SLIM uit de spits met de kop 50.000 auto’s uit spits: SLIM uit de spits krijgt vervolg.
  • gebruik verhalen en citaten van deelnemers die al zijn overgestapt op de e-fiets of het openbaar vervoer (storytelling). Voorbeelden zijn te vinden op de websites van B-riders, en Zeker met de Bus.
  • zet boegbeelden/ autoriteiten in. 

‘Mensen doen graag wat anderen doen, en helemaal wat anderen doen die op hen lijken.’ (uit Grip op gedrag)  

Praktijkvoorbeelden 

Inzet ambassadeurs bij Fietsactie Twente

In Twente werden medewerkers die al naar het werk fietsten, ingezet als fietsambassadeurs. Zij stimuleerden collega-automobilisten om ook de fiets te pakken. Samen vormden ze een deelnemerskoppel (buddysysteem) en kregen ze een beloning. Iedere gefietste dag werd via een persoonlijke webpagina of de SMART app geregistreerd. Deze bevatte informatie over het eigen fietsgedrag, zoals het aantal dagen en fietskilometers, maar ook over het fietsgedrag van andere deelnemers. Ook dat was een extra stimulans. 

Werkgevers werven werkgevers voor Rij2op5

Bedrijven die al ervaring hadden met het project Rij2op5 (stimuleringsproject om twee van de vijf dagen te gaan fietsen in Midden Nederland) werden ingezet om campagne te voeren bij andere bedrijven. Zij spraken andere werkgevers aan om ook mee te doen. Daarbij benaderden zij werkgevers in dezelfde branche of op het hetzelfde bedrijventerrein (gelijksoortigheid).(bron Grip op gedrag). 

Inzet van personen en citaten bij Zeker met de bus

De campagne Zeker met de bus verleidde automobilisten om met de snelbus te reizen op drie drukke trajecten. De campagne werkte met vijf herkenbare typen reizigers: de doorwerker, de uitslaper, de netwerker, de fileflirter en socializer. Dit werd ondersteund met citaten van ‘echte’ reizigers.