Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Timing: pak het moment

‘Je moet het ijzer smeden als het heet is.’ Dit geldt zeker voor het werven van deelnemers voor een gedragsveranderingsproject. Bij grote wegwerkzaamheden zijn automobilisten eerder geneigd om een slim route-advies op te volgen of de spits te mijden en in het voorjaar hebben zij meer zin om de auto te verruilen voor de fiets. 

 • Mensen staan bij veranderingen in hun omgeving (wegwerkzaamheden, een evenement, weer) meer open voor gedragsverandering. Dit is dus een goed moment om deelnemers te werven.
  Dit bleek onder meer uit het Beter Benutten-project Maastricht Bereikbaar.
 • Werf deelnemers voor reizen met de trein als er ook OV-e-bikes worden aangeboden of als de P+R is uitgebreid.
 • Speel slim in op weersomstandigheden. In het voorjaar is het goed fietsweer, in de winter kun je mensen attenderen op goed geveegde fietspaden. En wijs bij slecht weer op goede alternatieven.
 • Werf deelnemers voor een fietsproject, als de nieuwe fietsinfrastructuur klaar is.
 • Start met deelnemers werven voor spitsmijden tijdens wegwerkzaamheden op het moment dat de fileproblematiek toeneemt.
 • Bij veranderingen in hun leven/bestaan (verhuizing, andere baan, verandering in gezinssamenstelling) staan mensen of bedrijven meer open voor verandering. 
 • Richt je op doelgroepen die een verandering meemaken (nieuwe medewerkers, ouders met kinderen die naar de basisschool gaan etc.). Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de campagne Segment van de gemeente Utrecht (zie onder Werven).
 • Ontdek welke veranderingen spelen bij bedrijven, zoals een verhuizing, nieuw MVO-beleid, invoering van het nieuwe werken of verandering van de reiskostenregeling. 
 • Algemene timingtips
 • Verstuur wervingsbrieven op donderdag naar het thuisadres. De respons is het hoogst als mensen zo’n brief op vrijdag ontvangen.
 • Plaats facebookberichten aan het einde van de middag en voor het weekend. Dan is het bereik het grootst.

‘Mensen én organisaties zitten vaak in een routine. Het is gemakkelijker om gewoontes te veranderen als de urgentie hoog is’ (uit het artikel Gedrag beïnvloeden is gedrag begrijpen (VK 1/2014))   

Praktijkvoorbeelden 

Superroute-app piekt tijdens SAIL

De Superroute-app van de Praktijkproef Amsterdam werd voorzien van een mobiliteitservice voor bezoekers van SAIL 2015. Tijdens SAIL adviseerde de Superroute-app niet alleen dagelijkse weggebruikers in en rond Amsterdam, maar begeleidde de app ook SAIL-bezoekers naar de door hun gekozen SAIL-locatie en weer terug naar huis. Door dit grote evenement te benutten, maakten veel nieuwe gebruikers kennis met de Superroute-app. In een week tijd waren er ruim 11.000 geregistreerde gebruikers.  

Maastricht Bereikbaar werft deelnemers bij veranderingen

Maastricht Bereikbaar speelde bij het project Kom op, Kies Slim! in op specifieke gebeurtenissen, zoals perioden met verkeershinder door wegwerkzaamheden. Dat leidde tot pieken in de aanmeldingen. Omdat het programmabureau Maastricht Bereikbaar hier goed zicht op had, was het gemakkelijk om hierop in te spelen. De planning van werkzaamheden werd opgenomen in het wervingsplan voor deelnemers.