Werven Home Beter Benutten
Gedragshuis
Keuzemogelijkheid voor de reiziger

Maak het gemakkelijk

Gemak motiveert gebruikers om mee te doen.  Als we bijvoorbeeld veel stappen moeten nemen om ons aan te melden voor een project of om een reis-app te downloaden, dan stellen we dat uit én vaak af. We moeten het onze doelgroep dus zo gemakkelijk mogelijk maken om nieuw gedrag uit te proberen. Dat begint al bij de selectie van je doelgroepen, zo blijkt uit evaluatieonderzoek binnen Beter Benutten.

  • Hoe kleiner de gedragsverandering, hoe meer mensen mee willen doen. 

Als je bijvoorbeeld fietsen wilt stimuleren, kun je beter deelnemers werven die weleens naar het werk fietsen. Of je richten op mensen die minder dan 10 kilometer vanaf het werk wonen. En als je wilt dat mensen op een andere tijd gaan reizen, buiten de spits, dan is die stap minder groot voor forenzen die al heel vroeg of juist laat in de spits reizen. Daarom werd bij het project Rij2op5 ingestoken op twee van de vijf werkdagen fietsen.

  • Hoe lager de drempel is, hoe meer mensen meedoen. 

Dus:  

  • Maak een begrijpelijke wervingstekst die de vragen van deelnemers kort en overzichtelijk beantwoordt. Eén van de belangrijkste redenen om niet mee te doen aan spitsmijdenprojecten was dat mensen de brief niet begrepen.
  • Besef dat de stap naar aanvullende informatie op internet groot is. Bij Spitsmijden Brabant zocht 25%, na het ontvangen van de brief, naar informatie op de website, 75% deed dat niet.
  • Zorg dat mensen zich gemakkelijk kunnen aanmelden, met één druk op de knop. Is er een wachtwoord nodig, laat deelnemers dat dan zelf kiezen. Op ontdekdeebike.nl  van Maastricht-Bereikbaar kunnen deelnemers direct op een knop Deelnemen drukken en daarna een duidelijk formuliertje invullen. 
  • Is de verwachte motivatie om mee te doen laag? Dan is gemak nog belangrijker.

Help de doelgroep om de overstap naar bijvoorbeeld de e-bike of thuiswerken te maken. Veel mensen vinden het lastig om een e-bike uit te zoeken. Bij de Verkeersonderneming Rotterdam kunnen zij advies krijgen over bijvoorbeeld het juiste type fiets bij de af te leggen afstand. Als je hen helpt bij de keuze, wordt die stap gemakkelijker.
Meedoen aan een thuiswerkproef wordt gemakkelijker, wanneer de werkgever hiervoor goede faciliteiten aanbiedt, die snel gerealiseerd kunnen worden. 

‘Het verschil tussen oud en nieuw gedrag moet niet te groot zijn. Iemand die nooit met het OV reist, heeft meer behoefte aan zekerheid dan aan een financiële vergoeding’ (Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen in blad Beter Benutten)

Praktijkvoorbeelden 

Werving B-Riders

Werkgevers wierven werknemers om mee te doen aan het project B-Riders, een fietsstimuleringsproject in Noord-Brabant. De geselecteerde bedrijven werden persoonlijk benaderd (het krachtigste communicatiemiddel) en het werd bedrijven zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om deelnemers te werven. Zo kregen ze een toolkit met te downloaden communicatiemateriaal voor hun medewerkers.

Werving deelnemers Twente Mobiel bij Carintreggeland

Voor een fietsstimuleringsproject bij zorgorganisatie Carintreggeland werden medewerkers geworven die anderen aan het fietsen zouden krijgen. Hiervoor verdiepten Twente Mobiel en de zorgorganisatie zich eerst goed in de medewerkers. Op basis hiervan werden medewerkers geselecteerd waarvan fietsen al verwacht werd of voor wie het geen grote stap zou zijn.